Tervetuloa Reason ry:n Opetushallituksen rahoittamaan Kohtuu kaikessa -verkkokeskusteluun (1 op)

Kohtuukulutuskasvatus on kasvamista ja oppimista, kasvatusta ja opettamista kuluttamisen kohtuullistamiseen ja valintojen tiedostamiseen. Kohtuukulutuskasvatus kyseenalaistaa tottumuksia ja tapoja, herättelee pohtimaan tarpeen ja haluamisen eroa pyrkien löytämään ratkaisuja kohti kohtuullisuutta ja elintapamuutosta. 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää osallistuja kohtuukulutuskasvatukseen sekä tukea ja edistää tietoisuutta omista valinnoistaan ja rohkaista kohtuullisuuteen omassa elämässä. Tavoitteena on herättellä pohtimaan tarpeen ja haluamisen eroa, kyseenalaistaa tottumuksia ja tapoja, pyrkiä löytämään ratkaisuja kohti kohtuullisuutta ja elintapamuutosta.

Koulutus tarjoaa ymmärrystä ja tietoa kestävyyskriisistä, kulutuksesta, ekososiaalisesta ihmis- ja oppimiskäsityksestä ja elintapojen muutoksesta.

Ville Lähde kertoo Olipa kerran elämä -tyyliin miten olemme tulleet tähän missä olemme nyt.

Raisa Forster avaa ekososiaalista ihmis- ja oppimiskäsityksestä ja sitä miten taide voi tässä viitekehyksessä toimia.

Pilvikki Absetz kertoo elintapojen muutoksesta, Heta-Elena Heiskanen ja Tia-Lotta Pekkanen keskustelevat kuluttamisesta, kulutuksesta, kulumisesta ja kuluttavuudesta, Kia Aarnio tuo psykologin näkökulmaa kulutuksen ja kulumiseen. Mukana on taidetta, taide-elokuvaa, podcasteja, videoita...

Olethan ilmoittautunut myös:

  • Kohtuukulutuksen taitaja - koulutukseen.
  • Kohti kohtuullisuutta -seminaari 25.8.2021 klo 9:00-15:30 sosiaalisen median alustalla.
  • Uusi arki - kohtuudella eteenpäin -seminaari 14.10.2021 klo 9:30-15:30 sosiaalisen median alustalla ja mahdollisesti livenä.
.


Lähdetään tutustumaan kohtuukulutuskasvatukseen ja rakentamaan omaa kohtuukulutuskasvattajuutta!

Opi eilisestä, elä tätä päivää, toivo huomiselle. Tärkeää on koskaan lakata kyseenalaistamasta.

Albert Einstein

Koulutuksessa suuntaamme kohti kohtuullisuutta ja kohtuukulutusta. Käymme läpi mitä nämä merkitsevät itselle ja kuinka tämä näkyy arjessamme, elämässämme. Kukin keskustelu ja tehtävä alue avautuu tälle sivulle. 

Vallitsevan tilan ja kestävyyskysymysten systeemistä ja kriittistä tarkastelua selvittelemme kestävyyskriisin, ylikulutukseksen, kulutuskulttuurin ja kohtuukulutuksen kautta. Tämä ei niinkään ole voimavaroihin ja tulevaisuuteen keskittyvää, mutta on hyvä selventää mikä on se yhteinen todellisuus missä olemme.

Oman toimijuuden kehittämistä ja rakentamista lähestymme kohtuukulutuskasvatuksella. Kohtiuulkulutuskasvatus keskittyy ratkaisujen mahdollisuuksiin korostaen ihmisen ja ympäristön voimavaroja muutoksen aikaansaamisessa.

Tulokulmasta elintapojenmuutokseen ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen löydät malleja muutoksesta, rohkaisua motivaatioon ja kykyyn uudistaa ja lopulta muuttaa elintapoja yksin ja yhdessä.

Sivulla on vinkkejä ja linkkejä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvitteluun, arvo- ja tunnetyöskentelyyn. Tunteet, kehollisuus, luovuus ja intuitio ovat voimakkaasti läsnä. Kyse on myös sinun hyvinvoinnista ja kohtuullisuudesta itseäsi kohtaan. Suuntaamme tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen. Toiveet ja unelmat ovat tärkeitä, vaikka ne vaikuttaisivat epärealistisiltakin.

TOIVO, muutama sana siitä...

Rebecca Solnitin sanoja mukaille Marika Tomu.

Toivo ei tarkoita todellisuuden kieltämistä. Se ennemminkin tarkoittaa sen kohtaamista ja jopa haastamista. 

Toivo pyytää meitä muistamaan sen kaiken hienon mitä 21. vuosisata on tuonut mukanaan: kansanliikkeet ja sankarit (mm. FFF ja Greta), kriisitietoisuuden (kiitos korona), avoimuutta ympäri maailmaa (kiitos vapaa media ja some), tietoa ja ymmärrystä sekä näkökulmia kestävään kehitykseen todella suurelle osalle väestöä (ja valitettavasti myös vastahyökkäyksiä kaikkia näitä vastaan).

Toivo ei ole uskoa siihen, että kaikki oli, on tai tulee olemaan kunnossa. Se ei myöskään ole aurinkoinen paremmasta-parempaan kertomus, vaan se voi olla vastakohta pahasta pahenevalle kertomukselle.  Toivo herättelee ja ravistelee meidät kiinnostumaan laajemmasta näkökulmasta, vaihtoehdoista, joilla on erityisiä mahdollisuuksia ja jotka kutsuvat ja vaativat meitä toimimaan. Toivo on selitys monimutkaisuudessa ja selkeyden aukko epävarmuudessa. 

"Kriittinen ajattelu ilman toivoa on kyynisyyttä, mutta toivo ilman kriittistä ajattelua on naiiviutta", bulgarialainen kirjailija Maria Popova on sanonut. Patrisse Cullors, yksi Black Lives Matter -yrityksen perustajista, kuvaili liikkeen tehtävää: "Antaa toivoa kollektiiviseen toimintaan rakentaakseen kollektiivista voimaa kollektiivisen muutoksen aikaansaamiseksi." 

Toivo asettuu tiloihin, joissa emme tiedä mitä tapahtuu ja joissa epävarmuuden avaruudessa on tilaa toivolle toimia. Ehkä tunnistat tällaisen epävarmuuden ja siinä olevan tilan, jossa voi toimia ja vaikuttaa - yksin tai yhdessä muutaman kymmenen tai useamman miljoonan muun kanssa, tämän tilan tunnisti Greta Thunberg. 

Toivo on vaihtoehto sekä optimistien ja pessimistien varmuudelle. Optimistit ajattelevat, että kaikki on hyvin ilman meidän osallistumistamme, pessimistit taas päinvastaisesti, yhtä kaikki, molemmat vapauttavat itsensä toimimisesta. Toivo luo uskon, että se mitä me teemme, on merkityksellistä ja sillä on merkitystä. Emme ehkä tiedä etukäteen miten ja milloin sillä voi olla merkitystä, kenelle ja mihin se voi vaikuttaa, mutta toivo lataa meidät toimimaan. Toivomme on voimamme.

May the Hope Be With You

.