Kohtuukulutuskasvatus

Kohtuukulutuskasvatus on kasvua ja oppimista, kasvatusta ja opettamista kuluttamisen kohtuullistamiseen ja valintojen tiedostamiseen. 

Kohtuukulutuskasvatus kyseenalaistaa tottumuksia ja tapoja ja herättelee pohtimaan tarpeen ja haluamisen eroa, 

Tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisuja kohti kohtuullisuutta ja elintapamuutosta. 

Kohtuukulutuskasvatus on arkisia valintoja ja yhdessä toimimista, jokapäiväistä toimintaa - yhdessäoloa, läsnäoloa ja esimerkkinä oloa. Asioista keskustelua. Kasvatusta - kohtuukulutuskasvatusta. 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Miksi?

Joka päivä kulutamme aikaa, itseämme, toisiamme ja monia luonnonvaroja. 

Kuluttaminen on osa elämäämme. Teemme päivittäin tiedostettuja ja tiedostamattomia kulutusvalintoja ja -päätöksiä. Tarvitsemme tietoa, ymmärrystä ja yhteistyötä, jotta voimme tehdä itsemme, toistemme ja ympäristömme kannalta parempia päätöksiä.

Kestävä ja kohtuullinen tulevaisuus on luonnonvarojen, ilmaston, elinympäristömme, eläinten ja meidän ihmisten kannalta elintärkeää. 

On vain yksi Maa. Kohtuuton, kuluttava ja planetaariset rajat ylittävä elämämme vie meitä kohti kestävyyskriisiä. 

Tämän tiedostaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen on kohtuukulutuksen lähtökohta.

Miten?

Kohtuullinen ja kestävä tulevaisuus vaatii rohkeutta, motivaatiota ja kykyä uudistaa elintapoja, ottaa puheeksi ja luoda uusia toimintatapoja ja kohdata vallitseva tila. Oman, tietoisen muutokseen kautta avautuu omia arvoasetelmia ja kenties pinttyneitä tapoja, joita tiedostamisen jälkeen voi muuttaa. Se miten ajattelemme, tunnemme ja koemme näkyy lopulta toiminnassamme. 

Kasvatus ja kasvattaminen, keskustelu ja vuorovaikutus ovat maailman suurimpia muutosvoimia. Näihin muutosvoimiin kannattaa satsata. Uusi sukupolvi kasvaessaan tuo uudet asenteet kuluttamisesta kestävyyskriisiin ja ilmastonmuutoksen hidastamisesta siihen sopeutumiseen. 

Perhe on yhteiskuntamme pienin yksikkö. Me kaikki olemme olleet ja olemme osa perhettä. Vaikuttamalla perheisiin voidaan vaikuttaa koko yhteiskuntaan. On aika avittaa ja tukea muutosta elintavoissamme - perheissämme ja koko yhteiskunnassamme.

Yhden ihmisen valinnat ja päätökset vaikuttavat melko vähän maapallon kokoluokassa, mutta niiden painoarvo on valtava yksilölle. 

Kun kerrot valinnoistasi ja päätöksistäsi ja niiden vaikutuksista perheelle ja ystäville, koulussa ja töissä, voit saada heidätkin toimimaan parempien päätösten puolesta. Vaikutus kasvaa keskustelu keskustelulta. Vuorovaikutuksen ja esimerkin voimaa ei pidä aliarvioida; sen kautta opimme lähes kaiken elämässämme, esimerkiksi hymyn. 

Maapallo ja ihmiskunta eivät tarvitse syyllistämistä vaan motivaatiota, rohkeita ideoita ja ratkaisuja, uskoa tulevaisuuteen. Pieni syyllistyminen ei kuitenkaan ole pahasta; se kertoo meille, että ajattelemme ja pohdimme, olemme valmiita muutokselle.

Vuorovaikutustaitojen ja keskusteluvalmiuksien kehittäminen on keskeisessä asemassa helpottaessamme kohtuullisten elintapojen juurtumista ja siirtymistä kohtuulliseen elämäntapaan aikakaudella, jolla tietoa on saatavilla kaikkialla ja kaikille. Tämä vaikuttaa myös kasvatukseen ja opetukseen. Kasvattajilta, vanhemmilta ja opettajilta kaikissa kasvatus- ja koulutusympäristöissä vaaditaan valmiuksia ohjata, opettaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria niiden arvojen ja käyttäytymisen omaksumiseen ja haltuunottoon, joita tarvitaan siirtymässä kohti kohtuullista ja kestävää elintapaa. 

Kohtuukulutuskasvatuksen Yy - Kaa - Koo korttisarja ja kohtuukulutuksen Lelutohtori-koulutus ovat Reason ry:n kohtuukulutuskasvatusta. Tässä muutamia Kohtuukulutuksen Lelutohtoreiden hyväksi havaitsemia aiheita ja kysymyksiä:

Minun hutiostos, turhake? Miltä se tuntui? Mitä opin ja mitä sitten? 

Turhan kuluttamisen ja sen lopettamisen hyviä ja huonoja puolia kannattaa arvioida ja tehdä lista: Kuluttamisen hyödyt? Kuluttamisen haitat? Kohtuukulutuksen hyödyt? Kohtuukulutuksen haitat? 

Tarvitsetko muutosta kulutustottumuksiisi? Oletko valmis luopumaan turhasta ja elämäsi hallitsevasta kuluttamisesta? Millainen toiminta auttaa, tukee ja tuottaa iloa? 

Vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia. Kauppakeskuksen sijaan mene metsään, kirjastoon, museoon, puistoon tai luontopolulle.

Näkökulman muuttaminen ei tietysti yksin riitä, mutta se on monesti perustana muutoksille. Vahinkojen tekeminen näkyväksi ja julkiseksi on usein ensimmäinen askel niiden korjaamiseksi, ja poliittinen muutos seuraa usein toimintakulttuuria. Se mitä pitkään siedettiin, katsotaan olevan sietämätöntä tai mitä huomiotta jätettiin, käykin ilmeiseksi avaa muutoksen paikan. Tämä tarkoittaa, että jokainen keskustelun avaus, valon pimeään osoittaminen on osa muutosta. 

Kaikkien kaikkea tarvitaan!

Kannustetaan jakamaan hyviä käytäntöjä, tietoa ja vinkkejä, ja muistetaan, että moka on lahja ja niistä oppii parhaiten. 

Päivittäisistä toimista keskusteleminen kannustaa ihmistä oman elämänsä kohtuukuluttajaksi, koska arki on ihan tarpeeksi kuluttavaa, joten kohtuukuluttaminen voi helpottaa sitä. 

Toivo tulee todeksi toimimalla: ihmisellä on myös toisintoimimiskykyä ja toisintoimimismahdollisuuksia, havahdutaan huomaamaan ne yhdessä.

Kohtuullisempi tulevaisuus ei vain tule, vaan se tehdään yhdessä.

Kokeile näitä!