Me kaikki - yhdessä 

Meillä on paljon tietoa ja osaamista, ja se muuttuu kasvavan ymmärryksen myötä toimiviksi käytännöiksi, teoiksi ja tavoiksi. Näille sivulle on koottu tutkittua tietoa, upeita hankkeita ja materiaaleja liittyen elintapamuutokseen ja kohtuukulutuskasvatukseen. 

Tämä on yhdessä tekemisen voimaa!

Kehitetään kohtuukulutuskasvatusta yhdessä, joten ota yhteyttä, lähetä palautetta ja ideoita alla olevalla lomakkeella.

Me olemme Reason ry

ja kohtuukulutuskasvatus on meille merkityksellinen ja tärkeä asia.
Haluamme olla kohtuullisempia itseämme, toisiamme ja ympäristöämme,
maailmaamme kohtaan.
Kohtuullisempi tulevaisuus ei vain tule, vaan se tehdään yhdessä.
Olemme kasvamassa ja kasvattamassa kohti kohtuullisempaa elintapaa.

Me tehdään YHDESSÄ upeaa työtä!

Ekososiaalinen kasvatus vastaa kasvatuksen haasteisiin ekokriisin aikakaudella. Sivuilta löytyy loistavia työkaluja kohti kestävän elämäntavan rakentamista. Sivuston ja kokonaisuuden on tehneet Raisa Foster ja Sami Keto.

Ilmasto-opas.fi on Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen ilmastotietosivusto. Sivuilla on tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja kytkeytymisestä kestävyyskriisin eri tulokulmiin.

Minun ilmastotaitoni -hanke on osa Henna Lainisen tohtorin opinnäytetyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan. 

Se kuvaa ilmastonmuutosilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Sivuston on toteuttanut Pinja Sipari yli sadan ilmasto- ja kasvatusalan toimijan tuella.

Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1-2, 3-4 ja 5-6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Sivuston ovat toteuttaneet Anna Muotka ja Aino Kinni kymmenien ilmasto- ja kasvatusalan toimijoiden tuella.

Nuorten Akatemian opas antaa nuorisotyöntekijöille lisää eväitä nuorten ilmastotunteiden kohtaamiseen sekä ilmastokysymyksiin liittyvään keskusteluun ja toimintaan. Opas perustuu siihen, että jokaisella nuorella on oikeus saada ilmastokasvatusta ja tulla kohdatuksi siihen liittyvine tunteineen.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on varsin mainio kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tämä LYKEn materiaali avaa OPSn hyvin.