1. Reason ry, järki ja syy - kohtuukulutuskasvatus

25.03.2021

Kaikkien kaikkea tarvitaan. Tervetuloa mukaan!


Kohtuukulutuksen taitaja (2 op) koulutus

1. 

Vallitsevan tilan ja kestävyyskysymysten systeemisestä ja kriittisestä tarkastelusta: kestävyyskriisistä, ylikulutuksesta, kulutuskulttuurista ja kohtuukulutuksesta. Tämä ei niinkään ole voimavaroihin ja tulevaisuuteen keskittyvää, mutta on hyvä selventää mikä on se yhteinen todellisuus missä olemme.

Toinen palvelu

Oman toimijuuden kehittämistä ja rakentamista lähestymme kohtuukulutuskasvatuksella. Kohtiuulkulutuskasvatus keskittyy ratkaisujen mahdollisuuksiin korostaen ihmisen ja ympäristön voimavaroja muutoksen aikaansaamisessa.

Kolmas palvelu

Tulokulmasta elintapojenmuutokseen ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen löydät malleja muutoksesta, rohkaisua motivaatioon ja kykyyn uudistaa ja lopulta muuttaa elintapoja yhdessä.

Tervetuloa Reason ry:n Opetushallituksen rahoittamaan Kohtuukulutuksen taitaja (2 op) koulutukseen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää osallistuja kohtuukulutuskasvatukseen sekä tukea ja edistää tietoisuutta omista valinnoistaan ja rohkaista kohtuullisuuteen omassa elämässä. Tavoitteena on herättellä pohtimaan tarpeen ja haluamisen eroa, kyseenalaistaa tottumuksia ja tapoja, pyrkiä löytämään ratkaisuja kohti kohtuullisuutta ja elintapamuutosta.

Koulutus tarjoaa ymmärrystä ja tietoa kestävyyskriisistä, kulutuksesta, ekososiaalisesta ihmis- ja oppimiskäsityksestä ja elintapojen muutoksesta.

Ville Lähde kertoo Olipa kerran elämä -tyyliin miten olemme tulleet tähän missä olemme nyt.

Raisa Forster avaa ekososiaalista ihmis- ja oppimiskäsityksestä ja sitä miten taide voi tässä viitekehyksessä toimia.

Pilvikki Absetz kertoo elintapojen muutoksesta, Heta-Elena Heiskanen ja Tia-Lotta Pekkanen keskustelevat kuluttamisesta, kulutuksesta, kulumisesta ja kuluttavuudesta, Kia Aarnio tuo psykologin näkökulmaa kulutuksen ja kulumiseen. Mukana on taidetta, taide-elokuvaa, podcasteja, videoita...

  • 1 koulutuspäivä (9:30-15:30). 
  • Viiden viikon koutsaus - oppimispäiväkirja (koostuu tehtävistä ja omasta pohdinnasta).
  • Viiden viikon koutsauksen keskustelu 1 h (x 5, sosiaalisen median alustalla).

Olethan ilmoittautunut myös:

  • Kohti kohtuullisuutta -seminaari 25.8.2021 klo 9:00-15:30 sosiaalisen median alustalla.
  • Uusi arki - kohtuudella eteenpäin -seminaari 14.10.2021 klo 9:30-15:30 sosiaalisen median alustalla ja mahdollisesti livenä.
.

Kohtuukulutuskasvatuksen nettisivuille on koottu tietoa kohtuukulutuskasvatuksen moniulotteisuudesta ja siihen kiinteästi ja läheisesti liittyvistä aiheista. 

Vallitsevan tilan ja kestävyyskysymysten systeemisestä ja kriittisestä tarkastelusta: kestävyyskriisistä, ylikulutuksesta, kulutuskulttuurista ja kohtuukulutuksesta. Tämä ei niinkään ole voimavaroihin ja tulevaisuuteen keskittyvää, mutta on hyvä selventää mikä on se yhteinen todellisuus missä olemme.

Oman toimijuuden kehittämistä ja rakentamista lähestymme kohtuukulutuskasvatuksella. Kohtiuulkulutuskasvatus keskittyy ratkaisujen mahdollisuuksiin korostaen ihmisen ja ympäristön voimavaroja muutoksen aikaansaamisessa.

Tulokulmasta elintapojenmuutokseen ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen löydät malleja muutoksesta, rohkaisua motivaatioon ja kykyyn uudistaa ja lopulta muuttaa elintapoja yhdessä.

Sivulla on vinkkejä ja linkkejä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvitteluun, arvo- ja tunnetyöskentelyyn. Tunteet, kehollisuus, luovuus ja intuitio ovat voimakkaasti läsnä. Kyse on myös sinun hyvinvoinnista ja kohtuullisuudesta itseäsi kohtaan. Suuntaamme tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen. Toiveet ja unelmat ovat tärkeitä, vaikka ne vaikuttaisivat epärealistisiltakin.

Olemme koonneet sivuille upeita hankkeita. Mikä yhdessä tekemisen voima!

Laininen, E. (2018:2). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 5/2018.


Sterling, S. Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Change in Education: explorations in the context of sustainability. Centre for Research in Education and the Environment, University of Bath. 2003.