Osa 1.

Kohti kohtuullisuutta -webinaari

Noin 40 min

Marika Tomu Kaipainen esittelee hänen ja Maijo Korkeelan Kohtuukulutuskasvatus Reason ry:tä ja avaa kohtuukulutuskasvatusta sekä kohtuukulutuksen ja kestävyyskriisin yhteyksiä toivon ja tulevaisuuden visioiden siivin. 

Video: Kohtuukulutuskasvatuksen ydin. Marika Tomu

On aloitettava itsestä. Kasvattajina voimme antaa sen mitä meillä on. 

Vahvuuksien tiedostaminen ja niiden pohtiminen voi olla avain tulevaisuuden oivalluksiin ja auttaa jaksamisessa ja asioiden merkityksellistämisessä. Osaamisemme koostuu kyvyistä , vahvuuksista ja taidoista. Kyvyt ja vahvuudet voivat olla luontaisia ominaisuuksia ja taipumuksia tai elämän varrella kehittyneitä. Taidot ovat karttuneet elämän varrella mm. ihmissuhteista, luontosuhteesta, opiskeluista, työelämästä, vapaa-ajalta, harrastuksista, arjesta...

Vahvuutensa ja kykynsä tunnistavaa eivät epäonnistumiset niin vaan kaada. Hyvin vahvuutensa tunnistavalla on useimmin positiiviset tulevaisuuden odotukset, koska hän luottaa kykyihinsä. Positiiviset tulevaisuuden odotukset taas lisäävät itsearvostusta, itsetuntoa, mikä osaltaan kasvattaa omaa hyvinvointia.

Vahvuutemme ja kykymme tulevat esiin toiminnassamme. Avaa linkki ja pohdi hetki omia kykyjä ja vahvuuksia kuuden kysymyksen avulla. Tässä tarvitset paperia ja kynää.