Osa 3.

Uusi arki - kohtuudella eteenpäin -webinaari

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja planeetaaristen rajojen huomioon ottaminen ei kaikesta tiedosta ja ymmärryksestä huolimatta aina toteudu, vaan tulokulma hallitsee ja ajattelu keskittyy liian usein mm. tyypillisiin kulutusaluejakoihin, merkittävyysmittareihin tai kohdennettuihin suoriin ratkaisuihin. Keskitymme nykyhetkeen tulevaisuuden kustannuksella. 

Kohtuullinen ja kestävä elintapa kärsii lähestymistavoista, joissa korostetaan liikaa yhtä menetelmää tai teemaa ja kokonaisuus pirstaloituu helposti. Elintapa näyttäytyy läjänä tavoitteita. 

Tavoitteet ovat tärkeitä, mutta näiden rinnalle tulisi nostaa toki teot, mutta myös arvostusten ja muutoksen näkökulmaa, jossa keskiössä ovat kokonaisvaltainen luonnon hyvinvointi (minkä osana me ihmiset olemme), kohtuullinen elintapa ja kestävä ja vastavuoroinen luontosuhde. 

Tässä podcastissa tähän näkökulmaan. 

Mari Pantsar on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja. Hän on johtanut Sitrassa vuodesta 2014 alkaen kestävyysratkaisut-teemaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen siirtymää kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Mari on kirjoittanut Jouni Kerosen kanssa Tienhaarassa - Johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella kirjan 2019. 

Saara Kankaanrinta on ympäristövaikuttaja, luonnonsuojelija ja yrittäjä. Hän on perustanut Itämeren tilaa edistävän säätiön Baltic Sea Action Groupin ja säätiön puheenjohtaja. Hän on myös perustamansa Carbon Actionin puheenjohtaja. Kankaanranta omistaa yhdessä puolisonsa Ilkka Herlinin kanssa Qvidjan koetilan Paraisilla. Tilalla tutkitaan uudistavaa maataloutta, jonka tärkein tavoite on maaperän ja maan kunnon parantaminen.

Saara Kankaanrinta mainitsee Richard Powers Ikipuut teoksen. Kirjassa on yhdeksän toisiinsa nivoutuvaa tarinaa, joista jokaisella on juuret, runko ja latvus. Teos on upea ja koskettava ylistyslaulu luonnon ihmeille: sen sivuilla tuoksuvat neulaset ja humisevat sumusta kosteat rannikkometsät. Lukukokemus saattaa muuttaa elämäsi.

Saara Kankaanrinnan kolumni Iltasanomissa.