Miten?


  • mitä tarvitsemme, eikä mitä haluamme. Huomioidaan - mitä meillä on, eikä mitä meiltä puuttuu, ja mitä me tarvitsemme, eikä mitä haluamme. 
  • Tähän kasvaminen jo varhaislapsuudesta on tärkeää. Pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla emme pääse nollapäästöihin. Meidän tulee muuttaa käyttäytymistämme. 
  • Kohtuullisuudesta ja kuluttamisesta pitää puhua avoimesti ja rohkeasti.