Kaikki - yhdessä 

  • Tieto ja osaaminen muuttuu kasvavan ymmärryksen myötä toimiviksi käytännöiksi, teoiksi ja tavoiksi. 
  • Kohtuukulutuskasvatus- sivulle on koottu tutkittua tietoa, upeita hankkeita ja materiaaleja liittyen elintapamuutokseen ja kohtuukulutuskasvatukseen. 
  • Kohtuukulutuskasvatus puhuu omasta kokemuksesta ja sen agenda luodaan keskustellen.


Laita viesti, annan palautetta tai jaa ideasi ⬇️

Reason ry on 

ja kohtuukulutuskasvatus on meille merkityksellinen ja tärkeä asia.
Haluamme olla kohtuullisempia itseämme, toisiamme ja ympäristöämme,
maailmaamme kohtaan.
Kohtuullisempi tulevaisuus ei vain tule, vaan se tehdään yhdessä.
Kasvamme ja kasvattamme kohti kohtuullisempaa elintapaa.

Tehdään YHDESSÄ upeaa työtä!

Ekososiaalinen kasvatus vastaa kasvatuksen haasteisiin ekokriisin aikakaudella. Sivuilta löytyy loistavia työkaluja kohti kestävän elämäntavan rakentamista. Sivuston ja kokonaisuuden on tehneet Raisa Foster ja Sami Keto.

Ilmasto-opas.fi on Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen ilmastotietosivusto. Sivuilla on tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja kytkeytymisestä kestävyyskriisin eri tulokulmiin.

Minun ilmastotaitoni -hanke on osa Henna Lainisen tohtorin opinnäytetyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan. 

Se kuvaa ilmastonmuutosilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Sivuston on toteuttanut Pinja Sipari yli sadan ilmasto- ja kasvatusalan toimijan tuella.

Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1-2, 3-4 ja 5-6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Sivuston ovat toteuttaneet Anna Muotka ja Aino Kinni kymmenien ilmasto- ja kasvatusalan toimijoiden tuella.

Nuorten Akatemian opas antaa nuorisotyöntekijöille lisää eväitä nuorten ilmastotunteiden kohtaamiseen sekä ilmastokysymyksiin liittyvään keskusteluun ja toimintaan. Opas perustuu siihen, että jokaisella nuorella on oikeus saada ilmastokasvatusta ja tulla kohdatuksi siihen liittyvine tunteineen.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on varsin mainio kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tämä LYKEn materiaali avaa opetussuunnitelmaa hienosti. Sivuilla on OPS-koosteita teemoittain ja aineittain. Kannattaa tutustua! 

Toivoa ja toimintaa -materiaaleissa käsitellään kestävää kehitystä, siihen liittyviä tunteita sekä sitä, miten kouluissa voidaan toimia ja vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta. Materiaalit on tarkoitettu yläkouluissa ja toisella asteella toimiville eri oppiaineiden opettajille, mutta ne hyödyttävät myös muita kasvattajia. Kaikki materiaali on käytössäsi avoimesti ja ilmaiseksi.

MAPPAsta löydät yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla. Materiaalit on tarkoitettu pääsääntöisesti opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Kaupallinen käyttö ilman lupaa on kielletty. 

Sitra on koonnut yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä. Tätä listaa päivitetään ja täydennetään. Jos jokin käsite hämmentää avun voit löytää täältä.

Sitran Kestäyyden eettiset ulottuvuudet -hanke pureutui kestävyyskysymyyksiin etiikan näkökulmasta ja toi esille siihen liittyviä moraalisia haasteita. Hankeen jatkona ja keskustelua vauhdittamaan julkaistiin verkkoartikkelisarja Merkintöjä eettisyydestä. Näihin kannattaa tutustua!