Kyvyt ja vahvuudet

Tutustu itseesi

Itsetuntemus on kykyä havainnoida ja tunnistaa omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, vahvuuksia, kykyjä ja kehitystarpeita. 

Tässä linkki Mieli ry:n sivuille 

Opetushallituksen sivulla on Tunteesta tunteeseen on selkeä ja tiivistetty katsaus tunteisiin.

Tunteesta tunteeseen - ihmismielen tarina kuvin ja sanoin on tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja erityiskasvatukseen. Oppimateriaalissa on kuvattu 104 tunnetta aakkosjärjestyksessä. Piirroskuvassa esitetään tilanne ja kysymyksin herätetään keskustelu siitä, missä ja miten kukin tunne on arkielämästä tuttu. Tavoitteena on tunteiden tunnistamisen, nimeämisen, ilmaisemisen ja säätelyn harjoittelu. Tunnetaitoja oppimalla voidaan edistää hyvää vuorovaikutusta ja vähentää ihmisen sisäisiä ja ihmisten välisiä ristiriitoja. Opettajan aineistossa on taustatietoa ja vinkkejä sisällön käsittelyyn.

Vahvuuksien tiedostaminen ja niiden pohtiminen voi olla avain tulevaisuuden oivalluksiin ja auttaa jaksamisessa ja asioiden merkityksellistämisessä. Tällaisesta itsetuntemuksesta voi olla apua myös elämänmuutoksissa ja kriiseissä. 

Osaaminen koostuu kyvyistä, vahvuuksista ja taidoista. Kyvyt ja vahvuudet voivat olla luontaisia ominaisuuksia ja taipumuksia tai elämän varrella kehittyneitä. Taidot ovat karttuneet elämän varrella mm. ihmissuhteista, luontoyhteydestä, opiskeluista, työelämästä, vapaa-ajalta, harrastuksista, arjesta...

Vahvuutensa ja kykynsä tunnistavaa eivät takaiskut, epäonnistumiset, huolet, ym. oitis kaada. Vahvuuksien ja kykyjen tunnistaminen auttaa kokemaan tulevaisuuden toiveikkaampana ja vaihtoehtoja sisältävänä. Tämä osaltaan vahvistaa hyvinvointia ja lisää toivon tunnetta.

Vahvuutemme ja kykymme tulevat esiin toiminnassamme. Lataa tehtävät järjestyksessä 1. ja 2.  ja pohdi hetki omia kykyjä ja vahvuuksia kuuden kysymyksen avulla. Tämän jälkeen kohta 3. kerro ydin oivalluksesi. 

Tässä tarvitset paperia ja kynää

1. Tee ensin tämä.

2. Ja syvenny kohdan 1. jälkeen tähän.

3. Lähetä nimettömästi ydin oivalluksesi.

Alla on esimerkkejä vahvuuksista, taidoista ja kyvyistä. Näiden jaottelu ei ole selkelinjaista vaan vahvuudet, taidot ja kyvyt linkittyvät vahvasti toisiinsa. Jakoa tehdessä voidaan ajatella, että vahvuudet ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka ihmisellä on luonnostaan. Kyvyt ja taidot taas ovat enemmän opeteltavissa olevia asioita ja omaksuttavissa varsinkin, jos ihmisen luontaiset vahvuudet tukevat taidon tai kyvyn oppimista. Niin vahvuuksia, taitoja kuin kykyjäkin voi kehittää. Omien luontaisten vahvuuksien tunnistaminen onkin tärkeää, jotta pystyy oivaltamaan niitä asioita, joita oppii helposti sekä tunnistaa niitä asioita, joiden oppimisessa täytyy tehdä enemmän töitä.

Vahvuuksia

luotettava

rehellinen

vastuuntuntoinen

huolellinen

tunnollinen

käytännöllinen

realistinen

harkitseva

varovainen

tarkka

pitkäjänteinen

sinnikäs

ahkera

täsmällinen

järjestelmällinen

suunnitelmallinen

johdonmukainen

kärsivällinen

rento

rauhallinen

itseensä luottava

joustava

ennakkoluuloton

suvaitsevainen

avarakatseinen

positiivinen

iloinen

huumorintajuinen

sosiaalinen

ystävällinen

empaattinen

sovitteleva

tunteellinen

avoin

yhteistyöhaluinen

palveluhenkinen

nopea

kunnianhimoinen

kilpailuhenkinen

yritteliäs

päättäväinen

jämäkkä

vakuuttava

sanavalmis

itsenäinen

oma-aloitteinen

aktiivinen

innokas

rohkea

utelias

valpas

tiedonhaluinen

oppimishaluinen

pohdiskeleva

kriittinen

kekseliäs

luova

huolehtivainen

sietävä

kestävä

kiitollinen

tyytyväinen

toiveikas

sinnikäs

sisu

Taitoja

esiintymistaito

asiakaspalvelutaidot

rakentamistaidot

ryhmätyötaito

yksin työskentelytaito

myyntitaidot

organisointitaito

tiedonhankintataito

suunnittelutaito

keskustelutaito

kielitaito

ongelmanratkaisutaito

kuuntelutaito

laskutaito

kirjallinen ilmaisutaito

sovittelutaito

neuvottelutaito

tietotekniset taidot

kuvittelutaito

selviytymistaidot


Kykyjä

reagointikyky

harkintakyky

huomiokyky

soveltamiskyky

uudistamiskyky

oivalluskyky

organisointikyky

analyysikyky

vaikuttamiskyky

innostamiskyky

päätöksentekokyky

kyky työskennellä itsenäisesti

kyky työskennellä ryhmässä

johtamiskyky

aloitekyky

arviointikyky

näkökulmanottokyky

oppimiskyky

toisin toimimiskyky

päättelykykyListoista puuttuu varmasti jotain, lähetä meille mielestäsi puuttuvat: