Miten?

Huomioidaan - 
mitä meillä on, eikä mitä meiltä puuttuu, ja mitä me tarvitsemme, eikä mitä haluamme. 

Tähän kasvaminen jo varhaislapsuudesta on tärkeää. Pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla emme pääse nollapäästöihin. Meidän tulee muuttaa käyttäytymistämme. 

Kohtuullisuudesta ja kuluttamisesta pitää puhua avoimesti ja rohkeasti.

Yhdessä