Kohtuukulutus

Kohtuukulutuksella viitataan elämään ja elintapoihin, jossa kulutuksen vähentämisen myötä on mahdollista käyttää aikaa ja panostaa siihen, mikä lisää ihmisen tyytyväisyyttä ja vahvistaa vastuullista suhdettamme maailmaan.

Kohtuullinen kulutus voidaan ymmärtää tilana, jossa ihmiset elävät maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa sosiaalisesti hyväksyttävää elämää. 


Miksi ja miten olla kohtuullinen?

Voiko kohtuullisuutta määritellä, laskea, verrata?

 Mikä on kohtuullista?

 Onko kohtuullisuus arvo?

Maapallomme planetaarisista rajoista kiinni pitäminen on välttämätöntä riittävän hyvän elämän edellytysten turvaamiseksi kaikille ja kaikkialla. Liukuma kestävästä kehityksestä kestävyyskriisiin on osin jo tapahtunut. Kyse on systeemisestä kriisistä ja systeemisestä muutoksesta, jossa yksi asia vaikuttaa toiseen ja toinen asia yhteen ja nämä yhdessä taas kolmanteen jne.

Kohtuukulutus määrittelee itsensä ja vertautuu kestävän kehityksen, Agenda 2030 tavoitteiden ja kestävyyskriisin kautta. Sen kautta mitä tavoittelemme ja sen, minkä uhatessa tavoitteemme murenevat.

Viheliäiset ongelmat ja niiden ratkaisut ovat monitasoisia ja -muotoisia. Ennen ratkaisuihin pääsemistä kriisit tulee kohdata.