Mitä?

Kohtuukulutuskasvatus on kasvamista ja oppimista, kasvatusta ja opettamista kuluttamisen kohtuullistamiseen ja valintojen tiedostamiseen.

Kohtuukulutuskasvatus on arkisia valintoja ja yhdessä toimimista, jokapäiväistä toimintaa - yhdessäoloa, läsnäoloa ja esimerkkinä oloa. Asioista rohkeaa keskustelua ja esille nostoja. Kasvatusta, kohtuukulutuskasvatusta.

Kohtuukulutuskasvatus kyseenalaistaa tottumuksia ja tapoja, herättelee pohtimaan tarpeen ja haluamisen eroa pyrkien löytämään ratkaisuja kohti kohtuullisuutta ja elintapamuutosta.

Kaikkien kaikkea tarvitaan. 

Kasvattajina voimme antaa sen mitä meillä on. On siis muututtava itse, jotta voi olla ja toimia muutoksen voimana ja apuna ympäristössään.

Kasvatus ja kasvattaminen, vuorovaikutus ja keskustelu ovat maailman suurimpia muutosvoimia. Näillä muutosvoimilla tehdään elintapojen muutos, kaiken muutos.


Tervetuloa mukaan!