Reason ry on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton yhdistys, joka edistää, tukee ja ohjaa kansalaisten omaehtoista ympäristövastuullista kohtuukulutuskäyttäytymistä sekä uudistaa, kehittää ja opastaa kansalaisten käsitystä kuluttamisesta, ympäristövastuullisista valinnoista ja niiden vaikutuksista. 

Me olemme Reason ry

Maijo

Toiminnanjohtaja

ETM, MTi, Mindfulness- tunnetaitovalmentaja ja LAT.

Yrittäjä. Kehittää, kouluttaa, liikuttaa, testaa ja valmentaa.

Suurperheen äiti, jonka supervoima on uteliaisuus. Aktiivinen järjestöihminen.

Marika Tomu

Luova johtaja

Kuvataiteilija, taideterapeutti, yhteisöpedagogi ja sosiaaliohjaaja. 

Käsite- ja vuorovaikutustaiteilija, taidepedagogi ja ryhmätaideterapeutti.

Luontainen sivuääni ja kyselijä, jonka supervoimat ovat selviytymis- ja muutoskykyisyydessä. 

Tervetuloa mukaan -
Kohti kohtuullisempaa elintapaa!

Miksi?

Koska kestävyyskriisin syyt ja seuraukset ovat ihmisiin liittyviä, ja ne on otettava tosissaan. Kestävä ja kohtuullinen tulevaisuus on luonnonvarojen, ilmaston, elinympäristömme, eläinten ja ihmisten kannalta elintärkeää. Meillä on yksi Maa, ja sen planetaariset rajat ylittäessämme olemme kestävyyskriisissä. Emme ole erillisiä kokijoita ja tekijöitä; me olemme osa ongelmaa ja sen ratkaisua. Tämän tiedostaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen on kohtuukulutuksen lähtökohta. Tämä kuuluu meille kaikille.


Miten?  

Huomioidaan mitä meillä on, eikä mikä meiltä puuttuu, ja mitä me tarvitsemme, eikä mitä haluamme.

Tähän kasvaminen jo varhaislapsuudesta on tärkeää. Pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla emme pääse nollapäästöihin. Meidän tulee muuttaa käyttäytymistämme. Kohtuullisuudesta ja kuluttamisesta pitää puhua avoimesti ja rohkeasti. Tehdään muutos, kaiken muutos. 

Kaikkien kaikkea tarvitaan!

Kuten Tuvia Kaipainen, 13 v. sanoi vuonna 2018 ja näinhän se on. 

Kasvattajina voimme antaa sen mitä meillä on. On siis muututtava itse, jotta voi olla ja toimia muutoksen voimana ja apuna ympäristössään. On tunnustettava, ettemme tiedä ja osaa kaikkea yksin ja on panostettava oppimiseen ja tekemiseen yhdessä toisten kanssa.

Tervetuloa mukaan!


Horisontissa keskustelemassa OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja Otto Tähkäpää ja Helsingin kaupungin kestävän tulevaisuuden pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren.

Nettisivuille on koottu tietoa kohtuukulutuskasvatuksen moniulotteisuudesta sinua varten.

Kerromme vallitsevan tilan ja kestävyyskysymysten systeemisestä ja kriittisestä tarkastelusta: kestävyyskriisistä, ylikulutuksesta, kulutuskulttuurista ja kohtuukulutuksesta. Tämä ei niinkään ole voimavaroihin ja tulevaisuuteen keskittyvää, mutta on hyvä selventää mikä on se yhteinen todellisuus missä tällä hetkellä olemme.

Oman toimijuuden kehittämistä ja rakentamista lähestymme kohtuukulutuskasvatuksella. Kohtuuskulutuskasvatus keskittyy ratkaisujen mahdollisuuksiin korostaen ihmisen ja ympäristön voimavaroja muutoksen aikaansaamisessa.

Elintapojen muutokseen ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen löydät malleja muutoksesta, rohkaisua motivaatioon ja kykyyn uudistaa ja lopulta muuttaa elintapoja yhdessä.

Sivuilla on vinkkejä ja linkkejä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvitteluun sekä arvo- ja tunnetyöskentelyyn - tunteet, kehollisuus, luovuus ja intuitio välineinämme. Kyse on myös sinun hyvinvoinnistasi ja kohtuullisuudestasi itseäsi kohtaan. Suuntaamme tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen. Toiveet ja unelmat ovat tärkeitä, vaikka ne vaikuttaisivat epärealistisiltakin.

Olemme koonneet sivuille upeita hankkeita. Mikä yhdessä tekemisen voima!